ზურმუხტი

ყველაზე ძვირადღირებული ძვირფასი ქვა ზურმუხტი გახლავთ პირველი კლასის ძვირფასი ქვა. იგი წარმოადგენს ბერილის გამჭვირვალე ნაირსახეობას. მისი ქიმიური ფორმულაა Be3Al2(SiO3)6. ზურმუხტის მნიშვნელოვანი

0 Shares
Read more