საინტერესო ფაქტები

თბილისი ჰაერის დაბინძურებით მართლა პირველ ადგილზეა?

თბილისში მართლაც საკმაოდაა ჰაერი დაბინძურებული და საკმაო პრობლემებს უქმნის მოსახლეობას. იგი ჰაერის დაბინძურების დონით აღემატება ისეთ ქალაქებს, როგორიცაა ლონდონი, პარიზი, ბერლინი და ევროპის სხვა ქალაქები.

მაგრამ არის თუ არა თბილისი ყველაზე უარესი ადგილი სუნთქვისთვის?

ის ამ ხრივ ახლოსაც არაა უარესსთან! მას ჰაერის დაბინძურების დონით ორჯერ ან მეტჯერ აღემატებიან ქალაქები როგორებიცაა პეკინი და დელჰი (აფრიკის კონტინენტი საერთოდ, რომ არ შევიმჩნიოთ).

Source