ტერიტორიული ერთ.ქვეყნები

სახელმწიფო დროშები

დროშა სუვერენული სახელმწიფოს განუყოფელი და მნიშვნელოვანი სიმბოლოა. მათზე დატანილი დიზაინი და ფერები ასახავს ქვეყნების წარსულსა და აწმყოს. გარდა სახელმწიფოებრივი დროშისა, არსებობს ასევე სავაჭრო-კომერციული და საზღვაო-სამხედრო დროშები. მაგალითად აშშ-ში სამივე მიზნით გამოიყენება ერთი დროშა.

საკუთარი დროშები გააჩნიათ როგორც ქვეყნებს ისევე, ოლქებს, შტატებს, რეგიონებს, ქალაქებს და სხვა ტერიტორიულ ერთეულებს. ასევე ისინი გააჩნიათ ორგანიზაციებს, კომერციულს კომპანიებს და საზოგადოებრივ მოძრაობებსაც.

ჩამონათვალში ნაჩვენებია 197 ქვეყნის ეროვნული სახელმწიფოებრივი დროშა:
გმადლობთ, რომ კითხულობთ ჩვენთან! არ დაგავიწყდეთ გააზიაროთ და მოგვწეროთ თქვენი აზრი!