მთავარი

სად იყო? სად არის? სად იქნება?

Where was? Where is? Where will be?