ციხესიმაგრეები

საქართველოს ციხესიმაგრეების ჩამონათვალი

რამდენი ციხესიმაგრეა საქართველოში? და რომლებია ისინი?
ჯამში, საქართველოში მდებარეობს 142 ციხესიმაგრე!
ქვევით იხილავთ ამ ციხესიმარეების ჩამონათვალს :

 


თბილისი:
სახელწოდებააშენების თარიღი
1თაბორის ციხეფეოდალური ხანა
2თბილისის ციხეფეოდალური ხანა
3ნარიყალაIV საუკუნე

აფხაზეთი:
სახელწოდებააშენების თარიღიმდებარეობა
1ანაკოფიის ციხეფეოდალური ხანაგუდაუთის მუნიციპალიტეტი
2სათანჯოს ციხეVIII-X საუკუნეგალის მუნიციპალიტეტი
3ბზიფის ციხეVIII-X სს.გაგრის მუნიციპალიტეტი
4ტრაქეის ციხეVI საუკუნეგუდაუთის მუნიციპალიტეტი

აჭარა:
სახელწოდებააშენების თარიღიმდებარეობა
1ბათუმის ციხეVI საუკუნებათუმი
2პეტრას ციხეVI საუკუნექობულეთის მუნიციპალიტეტი
3გონიოს ციხეI საუკუნეხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
4ხიხანის ციხეX-XI საუკუნეხულოს მუნიციპალიტეტი
5გულების ციხეXII-XIII საუკუნეებიქედის მუნიციპალიტეტი
6საღორეთის ციხეXIV-XV საუკუნეებიქედის მუნიციპალიტეტი
7ცივასულას ციხეXVI-XVII საუკუნეებიქედის მუნიციპალიტეტი
8ელიას ციხექობულეთის მუნიციპალიტეტი
9მამუკას ციხექობულეთის მუნიციპალიტეტი
10გვარას ციხეხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
11ბეგოშვილების ციხეXII-XIII საუკენეებიხულოს მუნიციპალიტეტი
12ციხისყელის ციხეXII-XIII საუკენეებიხულოს მუნიციპალიტეტი

გურია:
სახელწოდებააშენების თარიღი
1ასკანის ციხეIV საუკუნე
2ბუკისციხის ციხე
3ვაშნარის ნაქალაქარიV-VIII საუკუნე
4ლიხაურის ციხე
5ღომის ციხეშუა საუკუნეები

იმერეთი:
სახელწოდებააშენების თარიღი
1უქიმერიონის ციხეVI საუკუნე
2ბაღდათის ციხე1703 წ.
3მწყერის ციხეVIII საუკუნე
4შორაპნის ციხეანტიკური ხანა
5ბერციხეადრე ფეოდ. ხანა
6სკანდეს ციხეIV საუკუნე
7მოდინახეXVIII საუკუნე
8ცუცხვათის ციხეშუა საუკუნეები
9ჯვარის ციხეშუა საუკუნეები
10დღნორისის ციხეშუა საუკუნეები
11კაცხის ციხეფეოდალური ხანა
12ნავარძეთის ციხეფეოდალური ხანა
13სვერის ციხეშუა საუკუნეები
14ვახანის ციხეX-XI საუკუნე
15ჩხერის ციხე
16დიდღვაბუნის ციხეადრე ფეოდ. ხანა

კახეთი:
სახელწოდებააშენების თარიღი
1ხორნაბუჯიV საუკუნე
2მანავის ციხე XVI-XVIII საუკუნეები
3ბატონის ციხეXVII-XVIII საუკუნეები

მცხეთა-მთიანეთი:
სახელწოდებააშენების თარიღი
1ანანურის ციხეXVI-XVIII სს.
2არშის ციხეXVI სკ.

რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთი:
სახელწოდებააშენების თარიღი
1კვარის ციხეფეოდალური ხანა
2მინდა ციხეშუა საუკუნეები
3ხოტევის ციხეXVII საუკუნე

სამეგრელო-ზემო სვანეთი:
სახელწოდებამდებარეობა
1აბედათის ციხემარტვილის მუნიციპალიტეტი
2ანაკლიის ციხეზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
3ეკის ციხესენაკის მუნიციპალიტეტი
4თამაკონის ციხემარტვილის მუნიციპალიტეტი
5კოტიანეთის ციხესენაკის მუნიციპალიტეტი
6რუხის ციხეზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
7საკალანდარიშვილოს ციხესენაკის მუნიციპალიტეტი
8სკურის ციხესენაკის მუნიციპალიტეტი
9ნოღას ციხემარტვილის მუნიციპალიტეტი
10შხეფის ციხესენაკის მუნიციპალიტეტი
11ციხეგოჯისენაკის მუნიციპალიტეტი
12ჭაქვინჯის ციხეზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
13ხამისკურის ციხეხობის მუნიციპალიტეტი
14ხეთის ციხეხობის მუნიციპალიტეტი

სამცხე-ჯავახეთი:
სახელწოდებააშენების თარიღიმდებარეობა
1აბულის ციხეახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
2ასპინძის ციხეასპინძის მუნიციპალიტეტი
3არყისციხეახალციხის მუნიციპალიტეტი
4ახალციხეIX სკ.ახალციხის მუნიციპალიტეტი
5აწყურის ციხეXI სკ.ახალციხის მუნიციპალიტეტი
6დემოთის ციხებორჯომის მუნიციპალიტეტი
7დვირის ციხეXIII-XIV სს.ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
8ვარდის ციხეახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
9ზანავის ციხეშუა საუკუნეებიადიგენის მუნიციპალიტეტი
10თისელის ციხეახალციხის მუნიციპალიტეტი
11თმოგვის ციხეX სკ.ასპინძის მუნიციპალიტეტი
12კოხტასთავიასპინძის მუნიციპალიტეტი
13ოქროს ციხეXIII სკ.ადიგენის მუნიციპალიტეტი
14პეტრეს ციხებორჯომის მუნიციპალიტეტი
15საკანაფეახალციხის მუნიციპალიტეტი
16სლესის ციხეშუა საუკუნეებიახალციხის მუნიციპალიტეტი
17შაორის ციხეახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
18ციხისჯვარიბორჯომის მუნიციპალიტეტი
19ხერთვისის ციხეX სკ.; 1354-56 წწ.ასპინძის მუნიციპალიტეტი
20ხერხემის ციხეშუა საუკუნეებიადიგენის მუნიციპალიტეტი
21ჯაყის ციხეადრეშუასაუკუნეები

ქვემო ქართლი:
სახელწოდებააშენების თარიღიმდებარეობა
1ბერდიკის ციხებოლნისის მუნიციპალიტეტი
2ქვეშის ციხეშუა საუკუნეებიბოლნისის მუნიციპალიტეტი
3ქოლაგირის ციხეXVIII საუკუნებოლნისის მუნიციპალიტეტი
4ჭაპალის ციხეშუა საუკუნეებიბოლნისის მუნიციპალიტეტი
5კოჯრის ციხეXI საუკუნეგარდაბნის მუნიციპალიტეტი
6ბირთვისის ციხეთეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი
7კლდეკარის ციხესიმაგრეIX-X საუკუნეებითეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი
8ლასტის ციხეXII საუკუნეთეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი
9ორბეთის ციხეშუა საუკუნეებითეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი
10სამშვილდის ციხე-ქალაქითეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი
11ფარცხისის ციხეთეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი
12ორბეთის ციხეშუა საუკუნეებითეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი
13ხულუტის ციხეXVIII საუკუნეთეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი
14ოფრეთის ციხეადრინდელი ფეოდალური ხანამარნეულის მუნიციპალიტეტი
15წოფის ციხეშუა საუკუნეებიმარნეულის მუნიციპალიტეტი
15რუსთავის ციხეV-VIII საუკუნეებირუსთავი
16გაგის ციხემარნეულის მუნიციპალიტეტი

შიდა ქართლი:
სახელწოდებააშენების თარიღიმდებარეობა
1აბისის ციხეXVIII საუკუნექარელის მუნიციპალიტეტი
2ატენის ციხეX-XI საუკუნეგორის მუნიციპალიტეტი
3ახალციხის ციხეXVIII საუკუნეკასპის მუნიციპალიტეტი
4ბეხუშეს ციხეგვიანი შუა საუკუნეებიგორის მუნიციპალიტეტი
5ბულბულის ციხეფეოდალური ხანახაშურის მუნიციპალიტეტი
6გორის ციხეძვ. წ. I ათასწლეული, 1774 წელიგორის მუნიციპალიტეტი
7დრის ციხეგანვითარებული ფეოდალური ხანაკასპის მუნიციპალიტეტი
8ვერეს ციხეIX-X საუკუნეგორის მუნიციპალიტეტი
9კიკნათბერის ციხეგვიანდელი ფეოდალური ხანაგორის მუნიციპალიტეტი
10კლდემაღალას ციხეV-VI საუკუნეკასპის მუნიციპალიტეტი
11მცხეთიჯვრის ციხეფეოდალური ხანახაშურის მუნიციპალიტეტი
12ოსიაურის ციხეXVII-XVIII საუკუნეხაშურის მუნიციპალიტეტი
13რკონის ციხეXVIII საუკუნეკასპის მუნიციპალიტეტი
14სურამის ციხეშუა საუკუნეებიხაშურის მუნიციპალიტეტი
15სხვილოს ციხეXIV საუკუნეკასპის მუნიციპალიტეტი
16ტირძნისის ციხეXVIII საუკუნის II ნახევარიგორის მუნიციპალიტეტი
17ცხირეთის ციხეX საუკუნეკასპის მუნიციპალიტეტი
18ძამის ციხეგანვითარებული ფეოდალური ხანაქარელის მუნიციპალიტეტი
19წედისის ციხეX საუკუნეგორის მუნიციპალიტეტი
20აჩაბეთის ციხეგორის მუნიციპალიტეტი
21კეხვის ციხეგორის მუნიციპალიტეტი
22მირმანოზ ერისთავის ციხეXVII-XVIII საუკუნეგორის მუნიციპალიტეტი
23ატოცის ციხეXVIII საუკუნექარელის მუნიციპალიტეტი
24გნოლიძეების ციხეXVII–XVIII საუკუნეგორის მუნიციპალიტეტი
25ხუბაშვილების ციხეXVII–XVIII საუკუნეგორის მუნიციპალიტეტი
26ჩასარბენი ციხეXVII–XVIII საუკუნეგორის მუნიციპალიტეტი
27ტყვიავის ციხეXVIII საუკუნეგორის მუნიციპალიტეტი
28შინდისის ციხეXVIII საუკუნეგორის მუნიციპალიტეტი
29არადეთის ციხეXVII საუკუნექარელის მუნიციპალიტეტი
30მძოვრეთის ციხეXVII საუკუნექარელის მუნიციპალიტეტი
31სამწევრისის ციხეXV-XVII საუკუნექარელის მუნიციპალიტეტი
32სხლების ციხეფეოდალური ხანაქარელის მუნიციპალიტეტი
33აწრისხევის ციხეXVIII საუკუნეგორის მუნიციპალიტეტი
34ფოხალას ციხეგვიანი შუა საუკუნეებიგორის მუნიციპალიტეტი
35გოზოს ციხეშუა ფეოდალური ხანაგორის მუნიციპალიტეტი
36ვანათის ციხეგანვითარებული და გვიანი შუა საუკუნეებიგორის მუნიციპალიტეტი
37ვილდის ციხეგვიანი შუა საუკუნეებიგორის მუნიციპალიტეტი
38იკორთის ციხეგვიანი შუა საუკუნეებიგორის მუნიციპალიტეტი
49ინაურის ციხეგვიანი შუა საუკუნეებიგორის მუნიციპალიტეტი
40რექომის ციხეგანვითარებული შუა საუკუნეებიგორის მუნიციპალიტეტი
41სათიხარის ციხეXVIII საუკუნეგორის მუნიციპალიტეტი
42სვერის ციხეგვიანი შუა საუკუნეებიგორის მუნიციპალიტეტი
43ხადურიანთუბნის ციხეXVIII საუკუნეგორის მუნიციპალიტეტი

 

გმადლობთ, რომ კითხულობთ ჩვენთან! არ დაგავიწყდეთ გააზიაროთ და მოგვწეროთ თქვენი აზრი! 

ტექსტის შესადგენად მასალა გამოყენებულია ვიკიპედიიდან.