მონაცემები

ტერიტორიული ერთ.ქვეყნები

მსოფლიოს მოსახლეობის მონაცემები (2017)

  ცხრილში შეტანილია, უახლესი, 2017 წლის მოსახლეობის ცვლილების მონაცემები მსოფლიოს მაშტაბით 233 –  ქვეყანასა და დამოკიდებულებაში.   წარმოგიდგენთ მსოფლიოს ქვეყნებსა

Read More