ორგანიზაციები

ტერიტორიული ერთ.ქვეყნები

შენგენის წევრი ქვეყნები

შენგენის ზონაში 26 სხვადასხვა ევროპულმა სახელმწიფომ აღიარა თავისი შიდა საზღვრების გაუქმება სხვა წევრ სახელმწიფოებთან და საზღვრებს გარეთ, ხალხის, საქონლის, მომსახურების

Read More