ჯუჯა

ტერიტორიული ერთ.ქვეყნები

ჯუჯა ქვეყნები

ჯუჯა ქვეყნები ან ჯუჯა სახელმწიფოები არიან დამოუკიდებელი ტერიტორიები, რომლებსაც გააჩნიათ ან მცირე მოსახლეობის რაოდენობა ან მცირე ტერიტორია. ქვემოთ ჩამოთვლილია, როგორც

Read More