საინტერესო ფაქტები

ბუნებრივი მოვლენები

ატმოსფეროში უამრავი სხვადასხვა ბუნებრივი მოვლენა ხდება. მათი ფიზიკური ხასიათის მიხედვით, ისინი შეიძლება დაიყოს 5 დიდ ჯგუფად.

პირველი ჯგუფი (ნალექები)

პირველი ჯგუფი აერთიანებს ნალექებთან დაკავშირებულ ფენომენს. ამაში შედის წვიმა, სეტყვა, თოვლი, და ა.შ. ატმოსფეროდან წამოსულ წყლის ყველა ნაწილაკს (ფიფქები, სეტყვა, წვიმა) უწოდებენ ზოგად სიტყვას ჰიდრომეტეორები.

 

მეორე ჯგუფი (ლითომეტეორები)

ბუნებრივი მოვლენების მეორე ჯგუფი ასოცირდება ლითომეტეორებთან. ეს სახელია ნივთიერებების მცირე ნაწილაკების, რომლებიც არ არის წყალი. პირველ რიგში, ეს არის ქვიშა და მტვერი. შესაბამისად, მტვერი და ქვიშის ქარიშხალი, მტვრის ნაზავი და ა.შ. ამ კატეგორიაში შედის.

 

მესამე ჯგუფი (ოპტიკური)

მესამე ძირითადი ჯგუფი ოპტიკური ბუნებრივი მოვლენებია. მათგან ყველაზე ცნობილია ცისარტყელა. ეს წარმოიქმნება მზის რეფრაქციის შედეგად ატმოსფეროში. გარიჟრაჟი, მირაჟები, მწვანე სხივი, ღრუბლების შუქის ცვლილება და ა.შ. ცალკე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩრდილოეთის განათება არ არის ოპტიკური ფენომენი, რადგან ისინი არ წარმოიქმნება მსუბუქი ტალღების დეფორმაციის გამო.

 

მეოთხე ჯგუფი (ელექტრული)

მეოთხე ჯგუფი ელექტრული ბუნებრივი მოვლენებით არის ჩამოყალიბებული. ეს არის ჭექა-ქუხილი, ელვა, პოლარული განათება. გაითვალისწინეთ, რომ ბურთის ელვისებური ბუნება მაინც საიდუმლოებას წარმოადგენს მკვლევარებისთვის. დედამიწას გააჩნია საკუთარი ელექტრული ველი.

 

მეხუთე ჯგუფი

დაბოლოს, მეხუთე ჯგუფი მოიცავს ყველა სხვა ფენომენს, რომელიც არ მიეკუთვნება პირველ ოთხ ჯგუფს. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის მოვლენები, რომლებიც დაკავშირებულია ქარსთან – ქარიშხლები, ტორნადოები, სკალები.