უცხო სიტყვები

ახალი – სიტყვის განმარტება

 


ახალი – axali

ზედსართავი სახელი

ნათესაობითი ბრუნვა: ახლის

აქამდე არარსებული, რაც ახლა წარმოიქმნა, ახლა გამოჩნდა, ახლახან შეძენილი.

ახალი ცხოვრება, ახალი სახელმძღვანელო, ახლად წარმოქმნილი, ახალი მეგობრები, ახალი თაობა.

ანტონიმი – ძველი 

 

გმადლობთ, რომ კითხულობთ ჩვენთან!

axali